OM TRYAMBAKAM YAJAMAHE SUGANDHIM PUSHTIVARDHANAM URVARUKAMIVA BANDHANAN MRITYOR MOKSHIYA MAAMRITAT OM

> Sun-Set at 21.30 at 21. of July, 09 - as seen from the 7.th floor. The Cosmic Eye! INRI AGNI FIAT LUX

Ajna Sun-Set Sommer Solstice Day
6.th floor of Yoga Vidya Pyramid house
Sun-Day at 21. July 2009

Summer Solstice came at 11:11 PM on Saturday evening-night. We were in that time sitting by the Fire at our Shamanic Circle Place on the West side from the Main Pyramide house. At first, from 21.th hour on, we were dancing around the central fire, singing Fire songs, Agni Hymns and devotions to the Circling Elemental of Earths-Gaio Galaxy pathways. Later on we stayet there, by the fire, silently celebrating a Coming of the Summer and Solstice, chatting. It was a bit raining, it was warm, wet and hot by the fire. All Light, Love and Liberty! AUMGN

OM TRYAMBAKAM

Om Tryam-Bakham Yaja-Mahe
Sur-gandhim Pushti-Vardha-Nam
Ur-Varuka-Miva Bandha-Nan
Mrit-Yoor Mukshi-Ya Maamrit-at

We Meditate on the Three-eyed reality
Which permeates and nourishes all like a fragrance.
May we be liberated from death for the sake of immortality,
Even as the cucumber is severed from bondage to the creeper.
OM TRO-EDINOST VSE-OBSEGAJOCNOSTI RESNICE
PREZEMAJOCA VSE-PRISOTNOST BITJA KOT SCENT
OSVOBODITEV OD PODROCJA SMRTI DAR VECNOSTI
SADEZ OKUSNOST HAARMONIJA

SURYA ATMA JAGATAS TASThUShASChA

SURYAH PRATYAKShA DEVATA*

*Rig-Veda: Solarni duhovni Princip je, ki Ozivlja vesolje. Sonce je vidni Bog.

Vidya

Drobcki misli in okruskov ...

Vidya v prevodu se nanasa na pojme za vedo, ucenje, znanje, tudi "ucenje z zaprisego pri svetem", duhovno ucenje, znanje "o duhu in naravi stvari zivljenja", vedo o vedi ... pomen v prevodu se nanasa tudi na ucenje pod vodstvom ucitelja (Guru), ki znanje (Vidya) posreduje ...

Vidya se deli po vrsti spoznavanja (po Sai Babi): Apara (nizje) in Para (visje). Kot Cilji so v svetih knjigah Vede zapisani stirje nacini ucenja in p(r)oucevanja (Vidye): Dharma (pravilnost dejanj), Artha (prosperity), Karma (Moralna vztrajnost), Moksha (osvoboditev) ...

Vede (morda povezava na Vidya) so sveti spisi Hinduizma, Indo-Evropski sveti spisi. Najstarejse od Ved so Rig-Veda, za katero predvidevajo, da po virih datirajo v cas 1.500 D.K., in da so kodirane v casu 600 D.K. - V Vedah so vsebovane svete himne, zaklinjanja, molitve in obredi (starodavne) Indije.

Stiri Vede v pisani obliki so: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda & Atharva Veda. V Vedah je vsebovana Knjiga Mrtvih, Enuma Elish, I Ching, Avesta ...

Po Sai Babi - Stiri knjige Ved, prvi del svetih knjig, obravnavajo prva tri Vidya podrocja ali -Apara- Cilje znotraj ucenja Vidye (dharma, artha, karma). Zadnji del svetih knjig, Upanishade, obravnavajo zadnje Vidya podrocje ali Para (moksha - osvoboditev), zadnji dosegljivi cilj, ki ga je mogoce doseci z ucenjem in znanjem Vidya ...

Tabela Svetih Spisov
OM, bhur bhuwah swahah
OM tat sawitur warenyam bhargo

dewasya dheemahi

Dhiyo yo nah pradschodayat

OM


Gayatri mantra:
OM - simbol kozmične prezence, prvobitni ezoterični zvok
bhuh - področje, svet fizičnega sveta
bhuwah - Astralni svet, področje imaginarnega
swah
- področje Nebeškega, mentalnega, kavzalnega
tat
- TO, tis-TO, ENO, Transcendentno Božje, Univerzalno
sawituh
- Energija (moč, ustvarjalnost), ki vodi vesolje, galaksijo
warenyam
- poenotenost z resnico, resnico-Ljubnost, ki je Vse-močnost
bhargo
- Slava, Sijaj
dewasya
- sevajoče, sijajno
dheemahi
- "mi meditiramo"
dhiya
- Um, Razumevanje, Raz-Um
yah
- kdo, kdor;
nah
- naš, naš(e)
prachodayat
- razsvetljevati, voditi, vzdrževati
Horn Bad Meinberg

:: Zemljevid mesteca Horn Bad Meinberg, DE. Yoga Vidya Center se nahaja na desnem koncu modro oznacene poti in obsega ves kompleks v gozdu na desni strani, do tenis igrisca in bazena (Google Maps)

:: Stairway to our everydays Gastronomic Heaven ... side-written with the Gayatri Mantra ...

Povezave

> Swami Sivananda Yoga Vedanta - Int. Centres

> Yoga Vidya Center - Horn Bad Meinberg, DE

> Yoga Vidya - Swami Sivananda

> Posnetek kraja Bad Meinberg (Google Map SAT)

> ..


Dodatno

> Sacred Texts - sveti spisi na internetu (ENG prevod)

> Vede - Hindujski sveti spisi (ENG prevod)

> ...
> ..
 
Make a Free Website with Yola.